Välj ett födelsedatum i kalendern (eller skriv in det), mata in fyra slutsiffror och klicka på "Validera".

Klicka på knappen "Generera" för att generera ett algoritmiskt korrekt personnummer.
xxxxxxxxxxxx


API:et är HTTP-baserat och dess bas-URL är http://personnummer.degerlund.net/api/
Data returneras antingen som JSON eller XML beroende på accept-MIME-typ i HTTP-headern.

Följande resurser finns tillgängliga i API:et:

Resurs Värden Verb Beskrivning
personer/n n består av 12 siffror. GET Om n är är ett giltigt personnummer med avseende på både giltigt datum och Luhn-algoritmen returneras 200/OK och data (personnumret + beståndsdelar). Om det är ogiltigt returneras 400/Bad request tillsammans med ett felmeddelande om vilken del av numret det är fel på.
slumpade/n n är en 32-bitars signed integer. GET Returnerar 200/OK och persondata (personnummer + beståndsdelar) för det personnummer som motsvarar slumpfröet n. Om n har ogiltigt värde returneras 400/Bad request och ett felmeddelande.
slumpade?min=m&max=n m och n är 32-bitars signed integers. GET Om nm returneras 200/OK och en array med det/de personnummer som motsvarar slumpfröna m till n. Om antingen m eller n är ogiltigt, eller om n<m, returneras 200/OK tillsammans med en tom array.

Exempel:

http://personnummer.degerlund.net/api/personer/190105229413
http://personnummer.degerlund.net/api/slumpade/294
http://personnummer.degerlund.net/api/slumpade?min=50&max=55

Detta verktyg genererar svenska personnummer, och kan också kontrollera om inmatade personnummer är giltiga. Syftet med verktyget är att utgöra ett verktyg vid programvarutestning, och det är strängt förbjudet att använda det till förfalskning av personuppgifter. De genererade personnumren är korrekta i den bemärkelsen att de följer Luhn-algoritmen, men eventuell överensstämmelse med personnummer som de facto är i bruk är endast ett slumpmässigt sammanträffande.

Tjänsten kan användas antingen via denna webbklient, med den tillhörnande Android-appen, eller via det underliggande API:et.